18 Temmuz 2012 Çarşamba

İlk Yardım

İLK YARDIM EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME SORULARI

1.    Aşağıdakilerden hangisi İlk yardım kavramının tam olarak karşılığıdır?
Yardım çağırmaktır.
Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir.
Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir.
Olay yerinde, hastanın durumunun kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir.
Cevap:İlk yardım hastanın durumunun kötüleşmesini önlemek için yapılan ilaçsız müdahaledir.

2.    İlk yardımın temel uygulamalarından değildir ?
Koruma
Bildirme
Kayıt tutma
Kurtarma
3.    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir ?
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
İyileştirmeyi kolaylaştırmak,
Hastanın durumu kötüleştiğinde ilaçla müdahale etmek,
Hasta/Yaşlının nın durumunun kötüleşmesini önlemek.
4.    Olay yerinin değerlendirilmesinin amacı nedir ?
Olay yerindeki yaralı sayısını belirlemek
Olay yerinde tekrar kaza olma riskini artırmak
Olay yerindeki delilleri ortadan kaldırmak
Olay yerindeki ilk yardımcı sayısını belirlemek
5.    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerden değildir ?
İyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır
Sakin, kendine güvenli ve pratik olmalıdır
Önce kendi can güvenliğini korumalıdır
İlk yardımda kullanabileceği malzemeleri sürekli yanında taşımalıdır.
6.    Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
Hastalık yada yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek
İlk yardım önceliklerini belirlemek
Yapılacak ilk yardım yöntemini belirlemek
Hepsi doğrudur.
7.    Erişkin bir insanda dakikadaki normal nabız sayısı kaçtır ?
A)50-80    B) 60-100    C) 100-120    D)60-150
8.    Hastanın en yakın sağlık kuruluşuna şevkini sağlamak amacıyla hangi telefon numarası aranmalıdır?
110        B)155        C)156        D)112
9.    Hasta/Yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
Solunum yolu açıklığı
Solunum durumu
Bilinç durumu
Dolaşım durumu
10.    Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yönteminin bileşimlerinden değildir?
Göğüste soluk alıp vermeye bağlı hareketlerin gözle izlenmesi
Kulakla soluk sesinin dinlenmesi
Üç parmakla nabız kontrolü
Solunum ısısının, hareketinin kulak memesi aracılığıyla hissedilmesi
11.    Bilinci kapalı olan hastaya, solunum yolunu açmak için ilk yardımcı hangi müdahaleyi yapmalıdır?
Hasta oturtularak oksijen verilir.
Hasta yan yatırılır.
Hastanın ağzına air-way takılır.
Hastaya baş-çene pozisyonu verilir.
12.    Yetişkin bir hastada kalp - akciğer canlandırması uygulaması sırasında verilmesi gereken soluk ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?
5 soluk - 1 kalp masajı
2 soluk -30 kalp masajı
1 soluk - 10 kalp masajı
2 soluk - 5 kalp masajı
13.    Vücudun oksijensiz kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Solunum durması
Toplar damar kanaması
Kılcal damar kanaması
Yanıklar

14.    Bebek veya çocuk bir hastada kalp - akciğer canlandırması uygulaması sırasında verilmesi gereken soluk ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?
5 soluk - 1 kalp masajı
2 soluk - 30 kalp masajı
Ç) 1 soluk - 10 kalp masajı
D) 1 soluk - 5 kalp masajı
15.    Dış kalp masajı ve yapay solunuma ne zaman son verilir?
10 dakika yapıldıktan sonra
Sağlık ekibi gelince , yaşam belirtileri başlarsa    
30 dakika yapıldıktan sonra
Polis gelince
16.    Solunum yolu tam olarak tıkanmış kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?
Öksüremez
Nefes alamaz
Konuşamaz
Hepsi
17.    Kanamayı durdurmak için ilkyardımcının ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Yaralı bölge yukarı kaldırılır.
Kanamalı bölgenin üzerine turnike uygulanır.
Kanamalı bölge su ile yıkanır.
Kanamalı bölgenin üzeri temiz bir bezle kapatılarak yaraya baskı uygulanır.
18.    El ve ayak kopmalarında kopan parça ne yapılmalıdır ?
Hasta ile birlikte en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.
Savcı gelene kadar olay yerinde bırakılmalıdır.
Soğuk su dolu bir kabın içine koyulmalıdır.
Kopan parça bir torbanın içine koyulup polislere verilmelidir.
19.    Burun kanamasının durdurulmasında aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının görevi değildir?
Hasta oturtulur.
Başı öne eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı uygulanır.
Kanama durmazsa buruna tampon uygulanır.
Doktora gitmesi sağlanır.
20.    Bir trafik kazası sonucu yaralanmaya müdahale edilirken, yaralıyı araçtan hangi durumda çıkarmalıyız?
Yaralı sıkışmamış ise ve bir tehlike yoksa,
Yaralının kol ve bacağında kırık varsa,
Yaralının ön kolunda kontrol edilebilir bir kanama varsa,
Yaralının bilinci yok ve solunumu durmuşsa
21.    Delici karın yaralanmalarında ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Isı kaybını önlemek için hastanın üzeri örtülür.
Ağızdan hiçbir şey verilmez.
Yaşam bulguları sık sık değerlendirilir.
Dışarı çıkan organlar içeri sokularak üzeri örtülür.
22.    Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Tıbbi yardım çağrılır.
Kuru giysiler verilir, sıcak içecekler içirilir.
Donmuş bölge hızla ovularak ısıtılır.
Soğukla teması kesilir.
23.    Isı ile oluşan yanıklarda yapılmaması gereken hangisidir?
Su toplamış yerler patlatılmalıdır
Takılar varsa çıkartılmalıdır.
Yanık üzeri temiz bir bezle örtülür
Yaşam belirtileri değerlendirilir
24.    Hangisi sıcak çarpması belirtilerinden değildir?
Baş dönmesi
Yorgunluk
Soğuk deri
Bulantı ve kusma
25.    Sıcak çarpmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?
Hasta serin ve havadar bir yere alınarak giysileri çıkarılır, sırtüstü yatırılır, kol ve bacakları yükseltilir
ve ağızdan sıvı verilir.
Hasta koma pozisyonuna getirilir ve ağızdan hiçbir şey verilmez.
Hasta koma pozisyonuna getirilerek üzeri örtülür.
Hasta düz oturtularak öne doğru hafifçe eğilir ve ağızdan şekerli su verilir.
26.    Özellikle hangi hastalarda baş boyun ve gövde ekseni bozulmamalıdır?
Kafatası ve omurga yaralanmaları
İç kanaması olan hastalar
Göz yaralanmalarında
Kedi, köpek ısırmalarında
27.    Kırık olan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
Atel (tespit) uygulanır,
Kırık düzeltilmeye çalışılır,
Kırık yer kalp seviyesinin altında tutulur,
Kırık sıcak tutulmaya çalışılır.
28.    Kırık veya çıkıklı bir hastada atel (tespit) uygulamasıyla ilgili hangisi yanlıştır ?
Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır.
Yara varsa üzeri kesinlikle kapatılmamalıdır.
Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmelidir, düzeltilmeye çalışılmamalıdır.
Tespit; kırık, çıkık ve burkulmanın üstünde ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde
yapılmalıdır.
29.    Normal vücut ısısı kaç derecedir?
35OC   
 36,5o C
 38 oC   
 40oC
30.    Sara krizi geçiren birisinde ilkyardım yapılırken aşağıdakilerden hangisi doğru uygulamadır?
Hasta sıkıca bağlanarak kendine zarar vermesi önlenir.
Dişlerinin arasına sert bir cisim yerleştirilir.
Kolonya, eter, soğan vb. maddeler koklatılır.
Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.
31.    Göğüs ağrısı olan bir hastada ilk yardım nasıl olmalıdır?
Hasta hemen dinlenmeye alınır, sakinleştirilir.
Hastaya yarı oturur pozisyon verilir.
Kullandığı ilaçlar varsa almasına yardım edilir.
Hepsi yapılır.
32.    Cilt yolu ile olan zehirlenmelerde hangisi yapılmamalıdır ?
Yaşam bulguları değerlendirilmelidir.
Cilt 15-20 dakika boyunca bol suyla yıkanmalıdır.
Zehir bulaşmış giysiler çıkarılmamalıdır
Tıbbi yardım istenir
33.    Hayvan ısırmaları ve böcek sokmalarıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Hayvan ısırmalarında yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır.
Arı ve akrep sokmalarında yaraya sıcak uygulama yapılır.
Deniz canlılarının sokmalarında yaraya soğuk uygulama yapılır.
Yılan sokmalarında yara bıçakla kesilerek zehir emilir ve tükürülür.
34.    Arı sokmalarında hangi belirtiler görülür ?
Ağrı
Şişme
Kızarıklık
Hepsi
35.    Aşağıdakilerden hangisi sedye ile yaralı taşıma kurallarından değildir?
Sedye ile taşımada güçlü kişiler baş tarafta yer almalıdır.
Sedye ile taşımada yaralı daima baş yönünde (merdiven ve yamaç yerler hariç)taşınmalıdır.
Sedye ile taşımada yaralı daima ayakları yönünde taşınmalıdır.
Sedye ile taşımada yaralı mutlaka sedyeye bağlanmalıdır.
36.    Kaza geçirmiş ve araç içinde sıkışmış bir yaralıyı eğer bir tehlike söz konusu ise tek başınıza omuriliğine zarar vermeden çıkarmak için kullanılan taşıma tekniği hangisidir?
RENTEK manevrası
Koltuk altından tutarak sürükleme
HEİMLİCH manevrası
Altın beşik
37.    Göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım nasıl olmalıdır ?
Hastaya gözünü kırpıştırması söylenir
Göz ovularak çıkarılmaya çalışılır
Çıkarana kadar uğraşılır.
Kuru bir bezle çıkarılmaya çalışılır.

İlk yardımın önemi şüphe götürmez bir gerçek.Ölümlerin pek çoğu ne yazık ki ilk yardım hatalarından kaynaklanıyor.Ehliyet,meslek ve benzeri durumlarda karşımıza soru olarak çıksa da aslında ilk yardım hayatın içinde var olan ama bizim hep kulak arkası ettiğimiz bir durum.
Not:Erişkin insanda nabız sayısı 60-100 arasındadır.
Bebek ve çocuklara suni solunumda 2 soluk 30 kalp masajı yapılır.
Yagda eriyen vitaminler A,D,E,K(adek)tir.

2 yorum:

Recep Altun; dedi ki...

Merhabalar,

İlkyardım eğitimi değerlendirme sorularınıza şöyle bir göz attım. Yaşımız ilerlediği için midir, nedir, okuduklarımızı eskisi gibi pek hafızamızda tutamıyoruz. Sorulara göz attıktan sonra sıcağı sıcağına şöyle kendimi bir imtihan edeyim dedim ama beceremedim.

Ben, ilkyardım eğitimimi Almanya'da almıştım ve o zaman bana bir sertifika vermişlerdi. Aradan çok uzun zaman geçti ve gerçek hayatta hiç ilkyardım uygulaması yapmak nasip olmamıştı. Hiç kimseye de nasip olmaz inşallah derken, hiçbir kulun ilkyardımı alacak bir kaza geçirmemesi duasına işarettir.

Her ne kadar ilkyardıma muhtaç olan insanların üzücü durumlarını işleyen bir konu olsa da, işleniş ve sunuş şekli çok keyifliydi. Kaleminize ve yüreğinize sağlıklar dilerim.

Cenab-ı Hakk, inşallah hiçbir kulunu ilkyardıma muhtaç etmez!

Selam ve dualarımla birlikte hayırlı Ramazanlar dilerim.

Arda Boran dedi ki...

duyumlarıma göre yurtdışında ilkyardım eğitimi çok önemseniyor ve neredeyse ilkyardım kazaları hiç yaşanmıyormuş.İlk sorunun cevabını ben yanıtlayayım o zaman :
İlkyardım
1.Olay yerinde, hastanın durumunun kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir.